Wie gaat de opvang beheren?

Vraag

Wie gaat de opvang beheren?

Antwoord

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat de opvang organiseren en beheren.