Wat doen de vluchtelingen overdag?

Vraag

Wat doen de vluchtelingen overdag?

Antwoord

Met het COA geven we de vluchtelingen in de acht weken dat ze hier zijn een zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding.  Men heeft gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk en bereidt zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op de toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar aanvullende activiteiten om het verblijf van deze mensen goed in te vullen en een gevoel van verveling en zinloosheid te voorkomen.