Waarom zorgen we wel voor deze mensen en niet voor onze eigen armen?

Vraag

Waarom zorgen we wel voor deze mensen en niet voor onze eigen armen? 

Antwoord

We zien dat veel mensen naar aanleiding van de tijdelijke opvang voor vluchtelingen aandacht vragen voor Vlaardingers die weinig geld hebben en/of een probleem hebben bij het vinden van een plek om te wonen. Een terechte zorg: veel mensen in onze stad moeten van weinig rondkomen. Voor Vlaardingers die het moeilijk hebben, zijn er gelukkig ook allerlei hulpmogelijkheden. Van voedselbank en kledingbank tot hulp bij solliciteren, van hulp bij het omgaan met schulden tot mogelijkheden om een bijdrage aan te vragen voor deelname aan sport- of cultuuractiviteiten. Niet iedereen weet deze mogelijkheden even goed te vinden. Stroomopwaarts kan u veel vertellen over alle mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan los van de tijdelijke opvang van 70 vluchtelingen. Onze tijdelijke gasten komen niet in aanmerking voor deze hulp.