Waarom krijgen deze vluchtelingen wel een huis en ik/mijn kinderen niet?

Vraag

Waarom krijgen deze vluchtelingen wel een huis en ik/mijn kinderen niet?

Antwoord

Het gaat niet om statushouders die een woning krijgen, maar om vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben. Zij krijgen geen huis in Vlaardingen, maar worden tijdelijk opgevangen op een schip totdat er over 8 weken weer voldoende plek is in de bestaande asielzoekerscentra.