Waarom is er een probleem met de opvang van vluchtelingen?

Vraag

Waarom is er een probleem met de opvang van vluchtelingen?

Antwoord

De opvang voor asielzoekers bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op dit moment vol. Veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) worden nu nog gebruikt voor statushouders. Dat zijn mensen die een vergunning hebben om in Nederland te mogen blijven. Zij wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Er is daardoor de komende maanden een nijpend tekort aan opvangplekken.