Waar gaan de asielzoekers heen als ze uit Vlaardingen vertrekken?

Vraag

Waar gaan de asielzoekers heen als ze uit Vlaardingen vertrekken?

Antwoord

De mensen die in Vlaardingen worden opgevangen zijn in afwachting van het verloop van hun asielaanvraag. Na hun verblijf in Vlaardingen stromen ze door naar een regulier AZC.