Hoe verloopt de asielprocedure?

Vraag

Hoe verloopt de asielprocedure?

Antwoord

Iemand die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich melden bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Daar worden de persoonlijke gegevens van de asielzoeker geregistreerd en ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Ook volgt een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Na de aanmelding bepaalt de IND welke asielprocedure van toepassing is. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) regelt onderdak voor de asielzoeker. Daarnaast krijgt hij hulp van een advocaat en wordt hij medisch onderzocht. Meer weten over hoe een asielprocedure verloopt? Kijk op: Hoe verloopt het aanvragen van asiel? | www.rijksoverheid.nl.