Hoe begeleidt het COA de vluchtelingen?

Vraag

Hoe begeleidt het COA de vluchtelingen?

Antwoord

In elke opvanglocatie biedt het COA programma’s aan om asielzoekers te begeleiden. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op een eventuele inburgering in Nederland en voorbereiding op hun eventuele terugkeer naar het land van herkomst of een ander land.