Hoe gaat de gemeente zorgen dat het veilig is rondom de opvang?

Vraag

Hoe gaat de gemeente zorgen dat het veilig is rondom de opvang?

Antwoord

De gemeente maakt hierover afspraken met het COA om overlast en onveilige situaties te voorkomen.