Hoe is de omgeving geïnformeerd over de komst van de tijdelijke opvang?

Vraag

Hoe is de omgeving geïnformeerd over de komst van de tijdelijke opvang?

Antwoord

Mensen die in de directe omgeving van de plek wonen, hebben op donderdag 14 oktober en vrijdag 22 oktober een brief ontvangen. Wethouder Ivana Somers-Gardenier is op zaterdag 16 oktober bij de Pelmolen langs de deuren geweest. Uit dit rondje langs de deuren blijkt dat mensen zich vooral zorgen maken dat deze tijdelijke opvang bovenop de woonoverlast komt die zij al ervaren (overlast, geluid). Het bezoek en de persoonlijke toelichting van wethouder Somers-Gardenier werd erg gewaardeerd. Wij houden de omwonenden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
De gemeente organiseert samen met het COA een inloopbijeenkomst om omwonenden en ondernemers te informeren. Omwonenden hebben hiervoor vrijdag 22 oktober een persoonlijke uitnodiging ontvangen via een bewonersbrief.