Acht weken vluchtelingen te gast

Vanaf donderdag 28 oktober zijn 70 vluchtelingen acht weken tijdelijk te gast in Vlaardingen. Zij kunnen vanwege plaatsgebrek niet terecht in de bestaande Nederlandse asielzoekerscentra (AZC’s). Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hen vanaf donderdag 28 oktober op een hotelschip op. Dit schip komt in de Buitenhaven aan de Oosthavenkade te liggen, tegenover woongebouw de Pelmolen. Deze locatie is na uitgebreid onderzoek door de rederij als beste plek bestempeld.

Het hotelschip meert zondag 24 oktober aan in Vlaardingen. Het COA treft hierna samen met de gemeente voorbereidingen om de opvang mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van bemanning/beveiliging, medische zorg, maaltijdverzorging en stroomvoorziening. Als de vluchtelingen op donderdag 28 oktober zijn gearriveerd, willen we zorgen dat ze acht weken op een prettige en rustige manier in Vlaardingen kunnen verblijven.

“De nood is tijdelijk bijzonder hoog,” vertelt burgemeester Wijbenga. “We ontvingen daarom een noodkreet van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om tijdelijk extra plekken te organiseren. De asielzoekerscentra zitten op dit moment zó vol, dat het niet mogelijk is om vluchtelingen nog op een humane manier op te vangen. Mensen die, vaak onverwachts, huis en haard hebben moeten achterlaten en die in ons land op de grond, in tenten of in een stoel moeten overnachten. Een situatie die niet houdbaar is en waarvan wij vinden dat gemeentes binnen hun mogelijkheden een verantwoordelijkheid moeten pakken.”

Geen woningen

Maar wat zijn die mogelijkheden dan? Eerder liet de gemeente al weten geen extra woningen beschikbaar te hebben voor het huisvesten van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en geen middelen voor de opvang van asielzoekers. “Ik begrijp dat het lijkt alsof we nu afwijken van dat standpunt, maar de oplossing met een boot is een bijdrage die we wél kunnen bieden: maximaal acht weken een haven bieden aan een hotelschip waarop de vluchtelingen verblijven. Dat kost ons geen extra geld en geen woningen. Op die manier krijgen deze vluchtelingen tijdelijk een dak boven het hoofd en geven we het COA acht weken tijd om te zorgen voor een goede opvangplek voor deze mensen in asielzoekerscentra.”

Meer duidelijk

Burgemeester Wijbenga: “Het gaat om een acuut probleem en daarom regelt het COA alles in enorme vaart. We hebben wel vooraf heel duidelijk onze voorwaarden meegegeven aan het COA om te zorgen dat er, ondanks de haast, wel genoeg aandacht is voor wat wij belangrijk vinden, zoals veiligheid en zorg. Dat is belangrijk voor de mensen die opgevangen worden, voor het COA en voor onze stad en inwoners.”

Omwonenden

Inwoners en ondernemers rondom de Oosthavenkade kregen op donderdag 14 oktober een brief van de gemeente over de tijdelijke opvang. Zaterdagmiddag 16 oktober bracht wethouder Ivana Somers een bezoek aan de inwoners van de Pelmolen. Deze mensen wonen tegenover de plek waar mogelijk de boot gaat aanmeren. Ze maakte een rondje langs de deuren en ging in gesprek met inwoners. Omwonenden hebben met name zorgen over geluidshinder en overlast in hun buurt, ook in combinatie met andere zaken. 

Met elkaar

Niet alleen Vlaardingen, ook de gemeenten Rotterdam, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel verlenen hun medewerking. Samen roepen de gemeenten ook andere gemeenten op om dit te doen. “Als we allemaal een relatief kleine bijdrage leveren, kunnen we met elkaar een groot probleem oplossen. Als er de komende weken geen oplossing komt, dan is het enige alternatief voor het COA om ergens een grootschalige crisisnoodopvang te openen en dat is voor niemand goed.”

Meldingen, vragen, zorgen? 

In de rechterkolom vindt u vragen en antwoorden. We vinden het daarnaast belangrijk dat u vragen kunnen stellen en meldingen kunnen doen. 

De noodopvang zal 24/7 telefonisch bereikbaar zijn voor dringende vragen en meldingen van omwonenden en ondernemers. Het telefoonnummer delen wij met omwonenden en ondernemers zodra dit bekend is. 

Voor overige vragen, meldingen, zorgen en ideeën rondom de noodopvang kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (010) 248 4000. U kunt de gemeente ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Voor meldingen die de veiligheid en de openbare orde betreffen is de politie bereikbaar via 0900 8844.

Meer informatie volgt: wij werken deze pagina bij als we meer weten.