Hebben jullie informatie als ik mensen wil opvangen?

Vraag

Hebben jullie informatie als ik mensen wil opvangen? 

Antwoord

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

Bij RefugeeHomeNL kunt u zich aanmelden als gastgezin. Ga naar www.rhnl.nl/gastgezinnen om u aan te melden.