Zorg

Voor de Oekraïners die op dit moment in de gemeentelijke opvanglocaties in Vlaardingen wonen, hebben we de zorg nu lokaal georganiseerd met Vlaardingse huisartsen. Dat heeft grote praktische en kwalitatieve voordelen. De huisartsen hebben aangegeven met de huidige capaciteit geen mogelijkheden te zien om deze zorg op te schalen voor alle bewoners van de te bouwen wijk.

Zorg-Oekrainse-vluchtelingenDaarom is het goed dat we op dit moment (nog) kunnen terugvallen op de regionaal georganiseerde huisartsenzorg. Landelijk is de huidige afspraak dat huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden regionaal wordt opgepakt. Hier heeft de GHOR in onze regio een aantal zaken voor ingericht, zoals een ambulant team verpleegkundigen, huisartsen op een aantal locaties die regionaal werken en een doktersassistententeam voor telefonische triage. 

We zoeken actief naar een Oekraïense huisarts die de huisartsenzorg in de wijk zou kunnen oppakken.