5 oktober 2022

 • Videoboodschap burgemeester Bert Wijbenga

 • Locatie

  De plek waar we de wijk gaan bouwen ligt aan de rand van de gemeente naast een bedrijventerrein (Vergulde Hand West) en ten zuiden van een woonwijk, gescheiden door een metrolijn. Openbaar vervoer, een supermarkt en andere voorzieningen zijn op wandel- en fietsafstand. Het is de enige plek in de gemeente waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en tijdelijke woningbouw mogelijk is. De locatie wordt tot uiterlijk medio 2026 gebruikt voor de opvang van Oekraïners.

 • Woningen

  Er komen verschillende typen flexwoningen: studio’s (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. Om de verdeling van typen woningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de gezinssamenstelling van de Oekraïners, ligt het zwaartepunt op 3-kamerwoningen. De Meeuw is hoofdleverancier en levert 60 studio’s, 105 2-kamer woningen en 174 3-kamer woningen.

 • Stap voor stap groeien

  We gaan er op dit moment vanuit dat eind november de fundering gereed is zodat de eerste woningen geplaatst kunnen worden. Na een maand afwerken en inrichten van de woningen kunnen dan rond de kerst de eerste Oekraïners verhuizen.

 • Onderwijs

  Er komt een basisschool in de wijk. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. Er zal in goede samenwerking met de schoolbesturen worden opgetrokken om alle kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een onderwijsplek te geven.

 • Zorg

  Voor de Oekraïners die op dit moment in de gemeentelijke opvanglocaties in Vlaardingen wonen, hebben we de zorg nu lokaal georganiseerd met Vlaardingse huisartsen. Dat heeft grote praktische en kwalitatieve voordelen. De huisartsen hebben aangegeven met de huidige capaciteit geen mogelijkheden te zien om deze zorg op te schalen voor alle bewoners van de te bouwen wijk.

 • Werk

  Landelijk is 40% van de Oekraïense ontheemden aan het werk. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen, waardoor dit veel makkelijker is dan bij vluchtelingen van een andere nationaliteit.