Nieuwsbrief Langdurige opvang Oekraïense ontheemden - oktober 2022

Dit is de eerste editie van een nieuwsbrief waarmee wij iedereen die betrokken is bij deze opgave regelmatig willen informeren over de ontwikkelingen. In deze eerste editie schetsen we een overall beeld van de verschillende onderwerpen waar we ons gezamenlijk voor inspannen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan ook ontvangen, meldt u aan voor onze nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van al het nieuws. U kunt via www.vlaardingen.nl/contactformulier vragen, opmerkingen en suggesties met ons delen.

Beste lezer, 

De gemeente Vlaardingen werkt de afgelopen maanden intensief met vele partijen samen om een plek te realiseren waar we Oekraïense ontheemden langere tijd kunnen opvangen. Samen gaan we een wijk bouwen waar ongeveer 1.000 mensen kunnen wonen in flexwoningen. Ook werken we hard aan onderwijs, zorg en andere voorzieningen om de Oekraïners op een humane manier een tijdelijk onderkomen te bieden. 

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage willen leveren aan deze crisis. Dat kunnen we alleen met geld van het Rijk en dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal. Wij wensen u hierbij veel succes en zijn er trots op dat wij als stad - samen met u - de handen uit de mouwen steken om deze ingewikkelde klus te klaren.   

Ivana Somers-Gardenier, wethouder opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester

thumbnail-150x150 (2)Locatie 

De plek waar we de wijk gaan bouwen ligt aan de rand van de gemeente naast een bedrijventerrein (Vergulde Hand West) en ten zuiden van een woonwijk, gescheiden door een metrolijn. Openbaar vervoer, een supermarkt en andere voorzieningen zijn op wandel- en fietsafstand. Het is de enige plek in de gemeente waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en tijdelijke woningbouw mogelijk is. De locatie wordt tot uiterlijk medio 2026 gebruikt voor de opvang van Oekraïners. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150 (7)Woningen 

Er komen verschillende typen flexwoningen: studio’s (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. Om de verdeling van typen woningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de gezinssamenstelling van de Oekraïners, ligt het zwaartepunt op 3-kamerwoningen. De Meeuw is hoofdleverancier en levert 60 studio’s, 105 2-kamer woningen en 174 3-kamer woningen. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150 (1)Stap voor stap groeien 

We gaan er op dit moment vanuit dat eind november de fundering gereed is zodat de eerste woningen geplaatst kunnen worden. Na een maand afwerken en inrichten van de woningen kunnen dan rond de kerst de eerste Oekraïners verhuizen. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150 (6)Onderwijs 

Er komt een basisschool in de wijk. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. Er zal in goede samenwerking met de schoolbesturen worden opgetrokken om alle kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een onderwijsplek te geven. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150 (3)Zorg 

Voor de Oekraïners die op dit moment in de gemeentelijke opvanglocaties in Vlaardingen wonen, hebben we de zorg nu lokaal georganiseerd met Vlaardingse huisartsen. Dat heeft grote praktische en kwalitatieve voordelen. De huisartsen hebben aangegeven met de huidige capaciteit geen mogelijkheden te zien om deze zorg op te schalen voor alle bewoners van de te bouwen wijk. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150Werk 

Landelijk is 40% van de Oekraïense ontheemden aan het werk. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen, waardoor dit veel makkelijker is dan bij vluchtelingen van een andere nationaliteit. Lees verder