Nieuwsbrief Langdurige opvang Oekraïense ontheemden - november 2022

Dit is de tweede editie van een nieuwsbrief waarmee wij iedereen die betrokken is bij deze opgave regelmatig willen informeren over de ontwikkelingen. We schetsen in deze nieuwsbrief steeds een breed beeld van de verschillende onderwerpen waar we ons gezamenlijk voor inspannen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan ook ontvangen, meldt u aan voor onze nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van al het nieuws. U kunt via www.vlaardingen.nl/contactformulier vragen, opmerkingen en suggesties met ons delen.

Wethouder_Ivana_Somers_Gardenier_Eerste_paal_Oekraïensewijk

Beste lezer, 

De gemeente Vlaardingen werkt al meerdere maanden met vele partners intensief samen om een plek te realiseren te realiseren waar we Oekraïense ontheemden langere tijd kunnen opvangen. Deze week heeft wethouder Ivana Somers-Gardenier symbolisch de eerste paal geslagen voor de start van de bouw van de tijdelijke wijk. Als in december de eerste flexwoningen worden geplaatst, kunnen begin 2023 de eerste Oekraïense ontheemden naar hun tijdelijke onderkomen verhuizen. Tot en met eind juni 2023 groeit de wijk vervolgens stap voor stap tot bijna 400 woningen. Zo kunnen we gezamenlijk 1.000 Oekraïense ontheemden tot uiterlijk medio 2026 opvang bieden.

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage willen leveren aan deze crisis. Dat kunnen we alleen met geld van het Rijk en dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en van maatschappelijke organisaties tot Vlaardingse ondernemers. Deze samenwerking vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal.   

We schetsen in deze nieuwsbrief een breed beeld van de verschillende onderwerpen waar we ons gezamenlijk voor inspannen. 

Ivana Somers-Gardenier, wethouder opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester


thumbnail-150x150 (15)Locatie

De plek waar we de wijk gaan bouwen ligt aan de rand van de gemeente naast een bedrijventerrein (Vergulde Hand West) en ten zuiden van een woonwijk (Westwijk), gescheiden door een metrolijn. Openbaar vervoer, een supermarkt en andere voorzieningen zijn op wandel- en fietsafstand. Het is de enige plek in de gemeente waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en tijdelijke woningbouw mogelijk is. De locatie wordt tot uiterlijk medio 2026 gebruikt voor de opvang van Oekraïners. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (18)Woningen

Er komen verschillende typen flexwoningen: studio’s (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De Meeuw is hoofdleverancier. De gemeente huurt de woningen van De Meeuw voor de duur van de opvang tot uiterlijk medio 2026. De woningen blijven eigendom van De Meeuw en zullen na afloop van de opvang worden hergebruikt (in de regio) door corporaties of worden teruggenomen door De Meeuw en op andere locaties worden verhuurd. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (13)De wijk

De afbeelding laat het meest recente ontwerp van de wijk zien. In het hart van de wijk staat een basisschool met een gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Daarom heen staan woonblokken met speelruimtes voor kinderen, wegen, fiets- en wandelpaden en groen. Aan de buitenzijde van de wijk komen parkeerplekken waardoor de wijk autoluw is. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (16)Stap voor stap groeien

In december worden de eerste 60 studio’s (1 persoon) geplaatst. Eerder gaven wij aan te verwachten dat de eerste Oekraïense mensen rond de feestdagen de sleutel van hun tijdelijke woning overhandigd zouden krijgen. Door de hierboven genoemde problemen gaat dat niet lukken. Nadat de woningen op de locatie geplaatst zijn, moeten deze nog afgewerkt en ingericht worden. Met hulp van Vlaardingse ondernemers gaan we alles op alles zetten om dit zo snel mogelijk te doen. We zijn hierover al in gesprek met ondernemers die ook aangegeven hebben hierin mee te willen denken. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (6)Onderwijs

Er komt een basisschool op de locatie. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. We werken nauw samen met de schoolbesturen om alle Oekraïense kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een onderwijsplek te geven. Lees verder

 

 

 

thumbnail-150x150 (3)Zorg

We zijn in overleg met DSW Zorgverzekeraar en een Oekraïens sprekende huisarts, een voormalig huisarts uit de Westwijk. Mogelijk kan deze huisarts de zorg voor 2 a 3 dagdelen invullen. Dit is niet voldoende voor de wijk, maar wel een goede start. We onderzoeken aanvullende mogelijkheden. Lees verder

 

 

 

thumbnail-150x150Werk

Landelijk zijn veel Oekraïense vluchtelingen aan het werk. Recent werd gemeld dat 80% van de mensen een baan heeft gevonden. Ook in Vlaardingen zijn veel Oekraïners aan het werk. Stroomopwaarts heeft de taak om Oekraïners toe te leiden naar werk. Lees verder

 

 

 

thumbnail-150x150 (14)Maatschappelijke impact

We werken met een team van collega’s en partners aan zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten van de Langdurige Opvang Oekraïners. Met hulp van een extern bureau gaan we de maatschappelijke impact van de opvang in kaart brengen. Doel hiervan is zo breed mogelijk de gevolgen van de bouw van de tijdelijke wijk in kaart te brengen voor de (directe) omgeving en ook voor Vlaardingen als geheel. Op die manier willen we kansen en ook risico’s in beeld krijgen. Lees verder