Onderwijs

Er komt een basisschool in Mrija. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. We werken nauw samen met schoolbesturen om alle Oekraïense kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een plek te geven. Deze samenwerking en de financiële afspraken hierover worden vastgelegd in een onderwijsconvenant. Op korte termijn vinden hierover afrondende gesprekken plaats.

oekraiense kinderen op schoolDe basisschool start na de zomervakantie van 2023. Veel kinderen zullen in mei/juni naar Mrija verhuizen. Wij menen dat het daarom beter is om na de zomervakantie te starten zodat kinderen niet in de laatste weken van hun schooljaar moeten overstappen naar een nieuwe school. 

Voor een kleine groep kinderen zullen we een tijdelijke oplossing realiseren. Het gaat om kinderen die vanuit andere gemeenten in de regio naar een flexwoning in onze stad verhuizen en die daarom de school moeten verlaten waar ze dan naar toe gaan. We zullen ervoor zorgen dat deze kinderen in de laatste schoolweken voor de vakantie les krijgen in Mrija. Als het schoolgebouw hiervoor nog niet beschikbaar is, organiseren we dit in één van de gemeenschappelijke gebouwen.