Mrija

Vlaggen balk

Beste lezer,

De gemeente Vlaardingen werkt al meerdere maanden intensief met allerlei partners samen om een tijdelijke wijk te realiseren waar 1.000 Oekraïense ontheemden die nu in Vlaardingen en andere gemeenten in de regio worden opgevangen tot uiterlijk medio 2026 onderdak kunnen krijgen. 

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage willen leveren aan deze oorlogscrisis. Dat kunnen we alleen met geld van het Rijk en dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en van maatschappelijke organisaties tot Vlaardingse ondernemers. 

De wijk krijgt de naam Mrija wat ‘droom betekent en symbool staat voor het dromen van een zelfstandig Oekraïne waar geen oorlog heerst en waar een positieve toekomst bestaat voor de Oekraïense bevolking. 

De kerstdagen zullen voor veel vluchtelingen moeilijk zijn nu zij in Nederland zijn en familieleden in Oekraïne. We kijken er naar uit om in het eerste half jaar van 2023 een plek te bouwen waar Oekraïners en die huis en haard hebben verlaten, de komende jaren op een prettige en veilige manier kunnen leven, wonen en werken.  

We geven u in deze nieuwsbrief een beeld van de verschillende onderwerpen waar we ons gezamenlijk voor inspannen. 

Ivana Somers-Gardenier, wethouder opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester