Maatschappelijke impact

We werken met een flink team aan zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten van de Langdurige Opvang Oekraïners. Met hulp van een extern bureau gaan we de maatschappelijke impact van de opvang in kaart brengen. Doel is zo breed mogelijk de gevolgen ervan in kaart te brengen voor de (directe) omgeving en ook voor Vlaardingen als geheel. Op die manier willen we kansen en ook risico’s in beeld krijgen.

projectteam_10nov2022De opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in deze vorm is immers nieuw voor Vlaardingen, maar ook voor andere gemeenten en het Rijk. De inzichten die deze analyse oplevert kunnen we  gebruiken om mogelijke acties en ook maatregelen te nemen. Streven is de conclusies van de analyse in maart 2023 af te ronden.