Locatie

De plek waar we gaan bouwen ligt aan de rand van de gemeente Vlaardingen naast een bedrijventerrein (Vergulde Hand West) en ten zuiden van een woonwijk (Westwijk), gescheiden door een metrolijn. Openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen zijn op wandel- en fietsafstand. Het is de enige locatie in de gemeente waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en waar tijdelijke woningbouw mogelijk is, tot uiterlijk medio 2026.

Locatie_beeld16decHeijmans en Dura Vermeer zijn (onder de naam ‘Combinatie LOO’) volop aan de slag met werkzaamheden op de bouwlocatie, gericht op het maken van bouwwegen, het ontgraven van bouwkuipen en het voorbereiden voor hijsstellingen. U kunt deze werkzaamheden volgen via een livestream op de locatie https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/combinatie-loo

In november zijn heiwerkzaamheden uitgevoerd die nodig bleken te zijn voor het neerzetten van het eerste woongebouw. Er zijn in een week tijd 100 palen in de grond geslagen.  

We zijn constructief in gesprek met alle bij de locatie betrokken stakeholders. De reguliere ruimtelijke ordeningswetgeving is van toepassing en we kiezen er ook voor om die te volgen. Dit betekent dat de reguliere procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden gevolgd, waarbij op grond van goede ruimtelijke ordening (tijdelijk) wordt afgeweken van de bestemming bedrijventerrein. De eerste omgevingsvergunning voor het heien is verleend en de tweede omgevingsvergunning voor het bouwen van het eerste woongebouw is in week 50 verleend. 

Gelijktijdig met het verlenen van de bouwvergunning is de ruimtelijke onderbouwing voor het tijdelijk wijzigen van de bestemming ingediend, op grond waarvan de omgevingsvergunning bouwen kan worden afgegeven.