Nieuwsbrief Langdurige opvang Oekraïense ontheemden - december 2022

Dit is de derde editie van een nieuwsbrief waarmee wij iedereen die betrokken is bij deze opgave regelmatig willen informeren over de ontwikkelingen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan ook ontvangen, meldt u aan voor onze nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van al het nieuws. U kunt via www.vlaardingen.nl/contactformulier vragen, opmerkingen en suggesties met ons delen.

Vlaggen balk

Beste lezer,

De gemeente Vlaardingen werkt al meerdere maanden intensief met allerlei partners samen om een tijdelijke wijk te realiseren waar 1.000 Oekraïense ontheemden die nu in Vlaardingen en andere gemeenten in de regio worden opgevangen tot uiterlijk medio 2026 onderdak kunnen krijgen. 

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage willen leveren aan deze oorlogscrisis. Dat kunnen we alleen met geld van het Rijk en dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en van maatschappelijke organisaties tot Vlaardingse ondernemers. 

De wijk krijgt de naam Mrija wat ‘droom betekent en symbool staat voor het dromen van een zelfstandig Oekraïne waar geen oorlog heerst en waar een positieve toekomst bestaat voor de Oekraïense bevolking. 

De kerstdagen zullen voor veel vluchtelingen moeilijk zijn nu zij in Nederland zijn en familieleden in Oekraïne. We kijken er naar uit om in het eerste half jaar van 2023 een plek te bouwen waar Oekraïners en die huis en haard hebben verlaten, de komende jaren op een prettige en veilige manier kunnen leven, wonen en werken.  

We geven u in deze nieuwsbrief een beeld van de verschillende onderwerpen waar we ons gezamenlijk voor inspannen. 

Ivana Somers-Gardenier, wethouder opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester

thumbnail-150x150 (10)Locatie

De plek waar we gaan bouwen ligt aan de rand van de gemeente Vlaardingen naast een bedrijventerrein (Vergulde Hand West) en ten zuiden van een woonwijk (Westwijk), gescheiden door een metrolijn. Openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen zijn op wandel- en fietsafstand. Het is de enige locatie in de gemeente waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en waar tijdelijke woningbouw mogelijk is, tot uiterlijk medio 2026. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (2)Woningen

Er komen verschillende soorten flexwoningen: studio’s (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De Meeuw is hoofdleverancier. De gemeente huurt de woningen van De Meeuw tot uiterlijk medio 2026. De woningen blijven eigendom van De Meeuw en zullen na afloop van de opvang worden hergebruikt (in de regio) door corporaties of worden teruggenomen door De Meeuw en op andere locaties worden verhuurd. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (9)Ontwerp Mrija

In het midden van de wijk komt een basisschool met een gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Daarom heen staan woonblokken met speelruimtes voor kinderen, wegen, fiets- en wandelpaden en groen. Aan de buitenzijde van de wijk komen parkeerplekken waardoor de wijk autoluw is. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150 (8)Stap voor stap groeien

Vorige week zijn de eerste woningen (studio’s, 1p) op de locatie geplaatst. Om de woningen zo snel mogelijk bewoonbaar te maken, heeft de gemeente Vlaardingse ondernemers gevraagd om te helpen. Hier hebben meerdere ondernemers positief op gereageerd en we bekijken nu welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (1)Onderwijs

Er komt een basisschool in Mrija. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. We werken nauw samen met schoolbesturen om alle Oekraïense kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een plek te geven. Deze samenwerking en de financiële afspraken hierover worden vastgelegd in een onderwijsconvenant. Op korte termijn vinden hierover afrondende gesprekken plaats. Lees verder 

 

 

Zthumbnail-150x150 (7)org

We zijn in overleg met DSW en een Oekraïens sprekende huisarts. Mogelijk kan deze huisarts de zorg voor 2 a 3 dagdelen invullen. Dit is niet voldoende voor de wijk, maar wel een goede start. We onderzoeken aanvullende mogelijkheden. Lees verder 

 

 

 

thumbnail-150x150 (5)Werk

Landelijk zijn veel Oekraïense vluchtelingen aan het werk. Van de mensen die kunnen/willen werken heeft een groot deel een baan gevonden. Ook in Vlaardingen is dat het geval: ongeveer 25% van de Oekraïners in de gemeentelijke opvang is aan het werk. Stroomopwaarts heeft de taak om Oekraïners toe te leiden naar werk. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (4)Maatschappelijke impact

We werken met een flink team aan zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten van de Langdurige Opvang Oekraïners. Met hulp van een extern bureau gaan we de maatschappelijke impact van de opvang in kaart brengen. Doel is zo breed mogelijk de gevolgen ervan in kaart te brengen voor de (directe) omgeving en ook voor Vlaardingen als geheel. Op die manier willen we kansen en ook risico’s in beeld krijgen. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (3)In gesprek met Stichting Inclusia

“Leven in een opvang vraagt veel van mensen. Gezamenlijk maken we er het beste van” 

Stichting Inclusia verzorgt in opdracht van de gemeente Vlaardingen het locatiemanagement voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen in de stad. Casa Nova huisvest bijna 80 personen in het voormalige Unilever pand, op een boerderij aan de Broekpolderweg wonen 28 personen en daarnaast worden bijna 220 mensen opgevangen door gastgezinnen verspreid door de stad. Leonieke Schouwenburg is adviseur ontwikkeling en inclusie bij de stichting: “We onderstrepen het belang van gelijkwaardige deelname aan de samenleving voor een optimale integratie en springplank om een volwaardig bestaan op te bouwen.” Lees verder