Nieuwsbrief Langdurige opvang Oekraïense ontheemden - Januari 2023

Zonder titel (500 x 350 px)

Beste lezer, 

De gemeente Vlaardingen werkt sinds het voorjaar van 2022 intensief met allerlei partners samen om een tijdelijke wijk te realiseren waar 1.000 Oekraïense ontheemden uit Vlaardingen en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond tot uiterlijk medio 2026 onderdak kunnen krijgen. De wijk krijgt de naam Mrija wat ‘droom betekent en symbool staat voor het dromen van een zelfstandig Oekraïne waar geen oorlog heerst en waar een positieve toekomst bestaat voor de Oekraïense bevolking.

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage willen leveren aan deze oorlogscrisis. Dat kunnen we alleen omdat het Rijk de kosten vergoedt én dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en van maatschappelijke organisaties tot Vlaardingse ondernemers. Deze samenwerking vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal.   

Vorige week is een belangrijke stap gezet. De samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen en De Meeuw - leverancier van flexwoningen - werd officieel bekrachtigd in een huurovereenkomst. De gemeente Vlaardingen huurt 339 flexwoningen tot uiterlijk 1 juli 2026. Deze 339 woningen vormen het merendeel van de in totaal 387 woningen die het komende half jaar tijdelijk op een terrein aan de rand van Vlaardingen worden geplaatst om onderdak te bieden aan 1.000 Oekraïners. Het gaat om ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen die nu in Vlaardingen in gastgezinnen en gemeentelijke opvanglocaties worden opgevangen en 700 Oekraïners uit andere gemeenten in de regio.

We werken met een flink team aan zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten van de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingen. Opvang voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in deze vorm, omvang en snelheid is nieuw voor Vlaardingen, voor andere gemeenten én voor het Rijk. We delen onze ervaringen met dit bijzondere project dan ook graag met u en alle belangstellenden. 

In deze nieuwsbrief geven we u een beeld van de stappen die we zetten. Ook kunt u een interview lezen met twee Oekraïense jongeren die op dit moment in één van onze twee opvanglocaties in Vlaardingen wonen.  

We wensen u veel leesplezier.  

Ivana Somers-Gardenier, wethouder Opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester gemeente Vlaardingen

thumbnail-150x150 (3)Huurovereenkomst woningen

In de zomer van 2022 maakte de gemeente al bekend flexwoningen te gaan huren van De Meeuw. Dit was nadat Vlaardingen van het Rijk de garantie had gekregen dat de kosten voor het langdurig opvangen van Oekraïense vluchtelingen volledig vergoed zouden worden. De huur van de woningen is nu officieel vastgelegd in een huurovereenkomst. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (6)Bruikleenovereenkomst

Wij verwachten nu dat eind april de eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen van een opvanglocatie of gastgezin naar een flexwoning in Mrija. Voordat mensen verhuizen, leggen we in een bruikleenovereenkomst afspraken vast tussen de gemeente en de Oekraïense vluchtelingen. Vorige week is deze bruikleenovereenkomst vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (5)Woningen

De gemeente huurt verschillende typen woningen: studio's (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen van goede kwaliteit die demontabel zijn en verplaatsbaar. De woningen worden in woonblokken van 2 en 3 lagen in de tijdelijke wijk geplaatst. Nadat de woningen zijn geplaatst, duurt het nog een aantal weken voor de woningen bewoonbaar zijn. Er zijn dan allerlei werkzaamheden nodig zoals schilderen, het aanleggen van water, leidingen en elektriciteit en het inrichten van de woningen. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (2)Afspraken over onderwijs

Wij hebben de afgelopen periode afspraken gemaakt om het onderwijs voor Oekraïense kinderen te organiseren. De afspraken over de samenwerking tussen gemeente en onderwijs zijn opgeschreven in een convenant. Dat convenant werd onlangs ondertekend door wethouder Ivana Somers-Gardenier en interim-bestuurder Hilde Vogelzang van Wijzer. Jacky Silos, wethouder Onderwijs van de gemeente Vlaardingen was hierbij aanwezig. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (4)In gesprek met Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingen

In het voormalige Unilever pand in Vlaardingen worden bijna 80 Oekraïense vluchtelingen ondergebracht. Stichting Inclusia verzorgt in opdracht van de gemeente Vlaardingen het locatiemanagement. Casa Nova biedt woonruimte voor gevluchte individuen en gezinnen en is vaak het eerste stukje Nederland waar mensen terechtkomen. Emir (21) en Sultaniye (22) Bekirov zijn broer en zus en reisden met hun moeder naar Nederland. Sinds april 2022 wonen zij in Casa Nova. Ze leren samen Nederlands en hebben ieder werk gevonden in Rotterdam. Lees verder