Lening voor VvE’s

De gemeente Vlaardingen biedt een laagrentedragende lening aan voor VvE’s die onderhoud willen plegen en willen verduurzamen in de VOP en Centrum Noord. Deze lening kunt u via het servicepunt aanvragen.

De gemeente Vlaardingen biedt een laagrentedragende lening aan voor VvE’s die onderhoud willen plegen en willen verduurzamen in de VOP en Centrum Noord. Deze lening kunt u via het servicepunt aanvragen. 

Laagrentedragende leningen voor VvE’s

Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, het verbeteren van de uitstraling van het pand en verduurzaming kan men gebruik maken van de stimuleringslening van de gemeente. Dit is een laagrentedragende lening met een aantrekkelijke rente voor VvE’s. Deze is beschikbaar voor VvE’s in de VOP en Centrum Noord (rond de gedempte Biersloot en omgeving). Wilt u weten meer weten over de lening en of uw VvE voldoet aan de voorwaarden? Lees hieronder verder! 

De lening 
 • De lening wordt verstrekt aan de VvE en niet aan individuele eigenaren
 • De lening heeft een looptijd van maximaal 20 jaar en is annuïtair
 • Het rentepercentage bedraagt de op moment van aanvraag geldende gemeentelijke rekenrente (1 september 2022  1,5%) plus de beheervergoeding van het SVn (1 september 2022 0,5%).
 • Vanaf €2.500 tot maximaal €15.000 per appartement
 • Primair voor de aanpak van achterstallig onderhoud
 • Secundair voor de uitstraling van het pand en verduurzaming
 • Uw VvE krijgt hulp bij het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor 10 jaar
 • Uw VvE krijgt energieadvies 
 • Hulp bij het professionaliseren van uw VvE indien nodig
Voorwaarden 
 • Uw VvE is actief: check dit via de VvE-oké-test;
 • Uw VvE staat in de VOP of Centrum Noord (rond de gedempte Biersloot en omgeving);
 • Uw wilt een aanvraag doen met uw VvE van ten minste 2 eigenaar-bewoners.
 • Verhuurders, corporatiewoningen en bedrijven binnen een VvE zijn uitgesloten van de lening.
 • De lening wordt uitsluitend verstrekt aan appartementen met een WOZ-waarde kleiner dan €200.000,- (prijspeil 1 januari 2020).
 • Voor alle andere voorwaarden: vraag de regeling bij ons op!

Komt uw VvE in aanmerking en bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek! Dan kijken we samen verder of uw VvE voldoet aan de voorwaarden en welke stappen we kunnen zetten.