Renovatie en particuliere woningverbetering

De woningcorporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen hebben vanaf 2008 samen duizenden bestaande huurwoningen laten renoveren. Zo’n renovatie is meer dan gewoon onderhoud en leidt tot forse kwaliteitsverbetering en energiebesparing. Soms gaat het renoveren nog verder en is er sprake van vernieuwbouw of cascorenovatie, bijvoorbeeld als een gestripte boven- en benedenwoning tot een nieuwe, ruime woning wordt samengevoegd.

Het aanbieden door de gemeente van gunstige mogelijkheden voor particuliere woningverbetering hoort eveneens bij het Actieplan Wonen. Verenigingen van Eigenaren in de Westwijk en Babberspolder kregen de laatste jaren van de gemeente hulp en advies bij het aanpakken van achterstallig onderhoud. Ook konden zij een lening afsluiten tegen een lage rente. Het gevolg: een flinke opknapbeurt en een betere uitstraling van de flats, maar ook investeringen in duurzaamheid, actieve VvE’s en een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Recent zijn weer laagrentedragende voor VvE’s beschikbaar (VOP en gedeelte van de Westwijk). De gemeente heeft daarnaast een Servicepunt Woningverbetering ter ondersteuning van de VvE’s. Meer weten: www.servicepuntwoningverbetering.nl.

Arij Koplaan

Flat op de Arij Koplaan van de zijkant gezien.
Foto: Waterweg Wonen heeft het woongebouw aan de Arij Koplaan in de Westwijk in 2009 flink opgeknapt. In de 25 huurwoningen zijn onder meer voorzieningen aangebracht die het gebruiksgemak, de veiligheid en de toegankelijkheid vergroten voor senioren en mensen met een fysieke beperking. Zo is bijvoorbeeld de huistelefoon vervangen is door een videofoon, zodat de bewoners zien wie beneden aanbelt, en is er een scootmobielruimte in de flat gekomen. Naast een opknapbeurt van de woningen kreeg het complex onder meer een facelift door het schilderen van het trappenhuis.

Gijsbrecht van Amstelstraat

Een flat op de Gijsbrecht van Amstelstraat van de zijkant gezien.
Foto: De Vereniging van Eigenaren van de Gijsbrecht van Amstelstraat 2-60 in de Westwijk had al plannen gereed liggen om de flat aan te pakken. De flat was redelijk goed onderhouden. De eigenaren hebben bij de particuliere woningverbetering gekozen voor maximale vergroting van de balkons waardoor het woongenot flink toeneemt.