Servicepunt Woningverbetering

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Het Servicepunt Woningverbetering richt zich op ondersteuning van alle VvE's in Vlaardingen. De adviseurs bieden gratis hulp en advies.

Actieve Verenigingen van Eigenaren zijn van groot belang voor het goed functioneren van de woningmarkt en voor het op peil houden van het particuliere bezit. Daarom stimuleert de gemeente huiseigenaren om hun flats op te knappen. Het Servicepunt Woningverbetering is voor Vlaardingen opgezet voor een periode van twee jaar. Het Servicepunt Woningverbetering is een initiatief van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam.

VvE’s in Vlaardingen kunnen terecht bij de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering voor gratis hulp en advies bij onder andere het:

  • activeren van de VvE
  • sparen voor onderhoud
  • afsluiten van een opstalverzekering
  • nemen van duurzame energiebesparende maatregelen
  • lezen van een splitsingsakte of splitsingstekening
  • adviseren bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan

Spreekuur

Om betere service te kunnen verlenen is er nu een spreekuur in de buurt. Dit spreekuur vindt beurtelings plaats in de Buurtkamer VOP (Valeriusstraat 28) en Wijkcentrum West (Professor Telderstraat 10).

  • De spreekuren in de VOP vinden in de oneven weken plaats tussen 15.00 tot 17.00 uur in de Buurtkamer VOP (Valeriusstraat 28).
  • In de even weken vinden tussen 15.00 tot 17.00 uur  de spreekuren in de Westwijk plaats in Wijkcentrum West (Professor Telderstraat 10).

Maak vrijblijvend een afspraak. Neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering via (06) 5000 6966 ( van maandag t/m donderdag) of stuur een mail naar VvEHelpdesk@vlaardingen.nl. Kijk op www.servicepuntwoningverbetering.nlvoor meer informatie.