Mijn woning is verkocht. Moet ik nota terugsturen?

Vraag

Mijn woning is verkocht. Moet ik nota terugsturen?

Antwoord
  • Woning verkocht vóór 1 april 2023 dan kunt u:
    • de nota per e-mail terugsturen via erfpacht@vlaardingen.nl. Dit doet u door een foto of scan van de nota te sturen, of de gegevens zoals erfpacht-, nota-, debiteurennummers en het bedrag over te nemen op de mail.
    • Nota terugsturen naar Gemeente Vlaardingen – Vastgoed, Antwoordnummer 140, 3130 VB Vlaardingen (een postzegel is niet nodig)
  • Woning verkocht ná 1 april 2023 dan moet u:
    • alsnog betalen. De notaris verrekent het resterende deel van de erfpachtcanon bij de notariële overdracht van de woning met de nieuwe eigenaar.