Ik heb een nota ontvangen maar gegevens zijn niet correct. Wat kan ik doen?

Vraag

Ik heb een nota ontvangen maar gegevens zijn niet correct. Wat kan ik doen?

Antwoord

Nota per e-mail terugsturen naar erfpacht@vlaardingen.nl. Dit doet u door een foto of scan van de nota te sturen, of de gegevens zoals erfpacht-, nota-, debiteurennummers en het bedrag over te nemen op de mail.

Nota via de post terugsturen naar:
Gemeente Vlaardingen – Vastgoed
Antwoordnummer 140
3130 VB Vlaardingen (een postzegel is niet nodig)