Wat doet de gemeente met het geld dat door betaald parkeren binnenkomt?

Vraag

Wat doet de gemeente met het geld dat door betaald parkeren binnenkomt?

Antwoord

De inkomsten uit betaald en vergunninghoudersparkeren worden eerst gebruikt om de kosten te dekken. Dat zijn kosten van parkeerhandhaving, uitgifte en administratie van parkeervergunningen en de bezoekers-app, parkeerautomaten,  het mobiele betaalsysteem en kosten van bebording voor het parkeren. Het geld dat daarna overblijft gaat naar de gemeentebegroting. De gemeenteraad beslist over deze begroting en waaraan de beschikbare middelen worden besteed.