Wat doet de gemeente met de uitkomst?

Vraag

Wat doet de gemeente met de uitkomst?

Antwoord

Alleen als 50 procent of meer van de ondervraagden in een deelgebied de vragenlijst invult en toestuurt, is de uitkomst bepalend. Is van hen een meerderheid (50 procent of meer) voor invoeren van betaald parkeren? Dan neemt de gemeente deze uitslag over en wordt betaald parkeren ingevoerd. Er is dan voldoende draagvlak in de wijk, vindt het college van burgemeester en wethouders. Is de meerderheid tegen, dan voert de gemeente nu geen betaald parkeren in. 

Als er betaald parkeren komt, dan voert het college dit in voor de uren die de voorkeur krijgen van de invullers van de vragenlijst.