Waarom moet de enquête met adres ingevuld worden?

Vraag

Waarom moet de enquête met adres ingevuld worden?

Antwoord

Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste kunnen we zo zeker weten dat er per adres maar één enquête ingevuld wordt. Ten tweede weten we op deze manier waar in het gebied de animo voor betaald parkeren juist wel of juist niet groot is. We willen wel graag benadrukken dat uw antwoorden  vertrouwelijk blijven. In de presentatie van de uitkomsten geven we altijd alleen een beeld per deelgebied. We publiceren nooit de mening van een individuele ondervraagde.