De gemeente gaat de Indische buurt toch herinrichten? Komen er dan extra parkeerplekken bij?

Vraag

De gemeente gaat de Indische buurt toch herinrichten? Komen er dan extra parkeerplekken bij? 

Antwoord

De komende jaren wordt de openbare ruimte in de buurt ten zuiden van de Billitonlaan opnieuw ingericht. Bewoners en belanghebbenden hebben hun inbreng op de plannen hiervoor gegeven. Parkeren, verkeer, groen, water, lopen en spelen vragen allemaal ruimte. Hierdoor is het niet gelukt om er bij de herinrichting extra parkeerplaatsen bij te maken. Door betaald parkeren met vergunningen voor bewoners kunnen de beschikbare parkeerplaatsen wel eerlijker worden verdeeld tussen de mensen voor wie ze bedoeld zijn.