Als het ene deelgebied wel en het andere deelgebied geen betaald parkeren krijgt, ontstaat er dan geen waterbedeffect?

Vraag

Als het ene deelgebied wel en het andere deelgebied geen betaald parkeren krijgt, ontstaat er dan geen waterbedeffect?

Antwoord

Dat kan gebeuren. Daarom houdt de gemeente ongeveer een jaar na de invoering van betaald parkeren een evaluatie. We kijken dan naar mogelijke verbeteringen. Als we bij die evaluatie zien dat parkeerders uit een deelgebied met betaald parkeren uitwijken naar een deelgebied waar nog geen betaald parkeren is, kan de gemeente eventueel in dat deelgebied opnieuw een draagvlakmeting voor betaald en vergunninghoudersparkeren houden.