Onderzoek naar betaald parkeren in VOP en Oostwijk

Rondjes rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats in de Vettenoordse Polder (VOP) en in de Oostwijk. Herkent u dat? In deze wijken geldt voor een deel betaald parkeren en voor een ander deel niet. In de straten rondom het huidige betaald-parkeren-gebied moeten bewoners en bezoekers vaak lang zoeken naar een parkeerplek. En wie geen plek vindt, kiest soms voor foutparkeren. De gemeente wil hier iets aan doen. We onderzoeken zowel voor de VOP als voor de Oostwijk of er betaald parkeren kan komen waar dat nu nog gratis is.

betaald parkeren enveloppe_01Bewoners, bedrijven en instellingen in de VOP en in de Oostwijk hebben in mei een enquête in de brievenbus gekregen over het invoeren van betaald parkeren in hun wijk, met de vraag om die voor 8 juni 2021 in te vullen. Het gaat om de adressen in het deel van de wijk waar het parkeren nu nog gratis is.

Als betaald parkeren wordt ingevoerd, verwacht de gemeente dat wijkbewoners en mensen die in de wijk werken makkelijker hun auto kwijt kunnen op een parkeerplek in de buurt. 

De gemeente wil betaald parkeren alleen invoeren als de meeste wijkbewoners het ook willen. Daarom konden zij laten weten of zij voor of tegen betaald parkeren zijn. Aan de voorstanders vroegen we ook welke tijden voor betaald parkeren de voorkeur hebben. 

Hebt u gestemd? Dank daarvoor, want uw mening telt! 
We verwachten begin juli 2021 de resultaten bekend te kunnen maken.

Uw mening telt

De mening van de wijk telt. Het uitgangspunt van het onderzoek is namelijk: alleen als 50 procent of meer van de ondervraagden de vragenlijst invult en toestuurt, ligt de uitkomst vast. Is van hen een meerderheid voor invoeren van betaald parkeren? Dan neemt de gemeente deze uitslag over en wordt betaald parkeren ingevoerd. Er is dan zeker voldoende draagvlak in de wijk, vindt het college van burgemeester en wethouders. Is de meerderheid tegen, dan voert de gemeente nu geen betaald parkeren in. 

Als er betaald parkeren komt, dan voert het college dit in voor de uren die de voorkeur krijgen van de invullers van de vragenlijst.  

Wat als minder dan 50 procent van de ondervraagden de vragenlijst invult? Het college van burgemeester en wethouders neemt de uitkomst dan niet automatisch over. Maar als tussen 24 en 50 procent de vragenlijsten invult, geeft dat de mening van de wijk statistisch gezien wel goed weer. En als dan een meerderheid van de reacties voor betaald parkeren is, gaat het college van burgemeester en wethouders in gesprek met de gemeenteraad over de invoering van het betaald parkeren. De gemeenteraad heeft dan de eindstem. 

Vult minder dan 24 procent de vragenlijst in? Dan kan de uitkomst niet gezien worden als een weerslag van de mening van de wijk. Dan wordt nu geen betaald parkeren ingevoerd.

 

Parkeerplekken eerlijker verdelen

De gemeente denkt niet dat er nog (veel) ruimte is voor extra parkeerplaatsen in de VOP en de Oostwijk. Door betaald parkeren worden de beschikbare parkeerplaatsen wel eerlijker verdeeld tussen de mensen voor wie ze bedoeld zijn. 

Als we betaald parkeren invoeren, kunnen wijkbewoners jaarlijks een parkeervergunning kopen. Ook bedrijven en instellingen die niet op eigen terrein kunnen parkeren, kunnen bedrijfsparkeervergunningen aanvragen. Wijkbewoners kunnen voor hun visite 25 uur per kwartaal gratis parkeren krijgen en per jaar 300 uur voor half tarief voor visite bijkopen. In andere gevallen geldt een parkeertarief van € 2,40 per uur, te betalen bij de automaat of per minuut via een app op de mobiele telefoon. 

Betalen voor parkeren is niet prettig voor de portemonnee, maar er staat wel wat tegenover. De te verwachten gevolgen van betaald parkeren op een rij:                                          

  • Meer vrije parkeerplekken voor wijkbewoners, minder zoeken naar een plek.        
  • Minder kans op foutparkeren en minder parkeeroverlast.
  • Meer handhaving.
  • Betere bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
  • De wijk wordt leefbaarder, omdat er minder auto’s staan. Dit maakt de wijk aantrekkelijker en geeft meer woon- en werkplezier. 
Hoe werkte het?

Het onderzoek is bestemd voor personen vanaf 18 jaar. De vragenlijst is gericht aan de bewoners of ondernemers van het adres op de brief. Per adres konden geadresseerden één vragenlijst invullen.

Geadresseerden konden kiezen hoe ze de vragenlijst willen invullen. Het kan op twee manieren:

  1. Digitaal via deze pagina (kan tot 8 juni 2021)
  2. Schriftelijk via de opgestuurde vragenlijst.

Wij vroegen elk adres om de enquête in te vullen. Ook aan mensen die zelf geen auto hebben. Betaald parkeren heeft invloed op het straatbeeld. En het kan effect hebben op visite. Ook heeft het invoeren van betaald parkeren effect op de buurtgenoten die wel een auto hebben.

Wat doet de gemeente met de enquêtegegevens?

De gemeente verwerkt de ingevulde vragenlijsten. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Behalve de onderzoekers krijgt niemand toegang tot deze gegevens zonder uw toestemming. In de presentatie van de uitkomsten geven we alleen het totale resultaat en een beeld per straat weer. We verwachten begin juli 2021 de resultaten te kunnen delen, ook op deze pagina.

Online informatiebijeenkomsten op 31 mei en op 1 juni 

Op 31 mei (VOP) en 1 juni (Oostwijk) waren er online informatiebijeenkomsten waar de plannen zijn toegelicht. Alle vragen die in de chat tijdens de twee livestreams op 31 mei en 1 juni zijn gesteld, zijn die avond beantwoord en dus terug te luisteren. De meeste vragen en antwoorden zijn ook in de al eerder gepubliceerde 'Vragen en antwoorden' beschreven. Nog niet eerder gestelde vragen zijn toegevoegd aan de 'Vragen en antwoorden'.

U kunt de bijeenkomsten terugkijken bij www.vlaardingen.nl/kijkmee. Heeft u nog een vraag? Bel naar (010) 248 4000, of stel de vraag online via www.vlaardingen.nl/contactformulier.