Aanpassing parkeerbeleid

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Nota aanpassing parkeerbeleid vastgesteld. Het doel is parkeren in het centrumgebied aangenamer te maken. Voor dit vernieuwde beleid gaven veel Vlaardingers hun mening.

Een van de wijzigingen is het aanpassen van de venstertijden. Betaald parkeren op straat is nu van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Er is ook een digitale bezoekersapp ingevoerd waarmee bewoners eenvoudiger het parkeren voor hun bezoek kunnen regelen. Bewoners krijgen bovendien de eerste 100 uur parkeren voor bezoek van bewoners gratis.

In de Nota aanpassing parkeerbeleid (pdf, 705kb), vindt u alle wijzigingen die doorgevoerd zijn of nog worden.