Beleidsregels parkeernormen

De Gemeente Vlaardingen wil de vraag naar parkeergelegenheid goed faciliteren, maar wel op een zodanige wijze dat de bereikbaarheid van de stad kan worden gewaarborgd en de kwaliteit van de openbare ruimte behouden blijft.
Parkeernormen zijn ontwikkeld om dit streven te concretiseren.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-36571/1/bijlage/exb-2019-36571.pdf