Wie worden er ondervraagd?

Vraag

Wie worden er ondervraagd?

Antwoord

Voor het onderzoek is het belangrijk dat er uit alle bevolkingsgroepen personen deelnemen. Hiervoor is er door het CBS een steekproef getrokken uit het bevolkingsbestand van de gemeente. Inwoners van 15 jaar en ouder (geen maximumleeftijd) en die niet woonachtig zijn in instellingen, inrichtingen en tehuizen kunnen benaderd worden voor deelname aan het onderzoek.

Inwoners in de steekproef van 15 jaar worden benaderd via een toestemmingsbrief gericht aan hun ouders/verzorgers. Alle overige personen in de steekproef (van 16 jaar en ouder) ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Om de onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te laten zijn, mogen alleen die personen die in de steekproef zitten, deelnemen aan het onderzoek. De benaderde persoon mag dus niet vervangen worden door bijvoorbeeld een huisgenoot. Ook inwoners die zich spontaan melden om de vragenlijst in te vullen, mogen niet meedoen.