Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Vraag

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Antwoord

De gemeente en politie gebruiken de resultaten om het beleid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid af te stemmen op de wensen en ervaringen van de inwoners. Daarnaast maakt het CBS jaarlijks een rapportage waar zowel de lokale als de landelijke verzamelde gegevens in verwerkt zijn.