Wat is het doel van het onderzoek?

Vraag

Wat is het doel van het onderzoek?

Antwoord

Met dit onderzoek willen de gemeente en politie te weten komen wat de bevolking van de veiligheid en leefbaarheid van de woonbuurt vindt. Op basis hiervan kunnen zij het beleid beter afstemmen op de wensen en ervaringen van de bevolking. Het is van wezenlijk belang dat zoveel mogelijk (verschillende) personen meewerken aan het onderzoek.