Hoe is mijn privacy geregeld?

Vraag

Hoe is mijn privacy geregeld?

Antwoord

Alle gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zijn niet op persoonsniveau herleidbaar. De resultaten worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.