Hoe is de vragenlijst opgebouwd?

Vraag

Hoe is de vragenlijst opgebouwd?

Antwoord

De vragenlijst bestaat uit een aantal vragenblokken met de volgende onderwerpen:

 • Leefbaarheid woonbuurt
 • Beleving overlast in de buurt
 • Veiligheidsbeleving
 • Slachtofferschap (traditionele criminaliteit en online criminaliteit)
 • Tevredenheid laatste politiecontact
 • Oordeel functioneren politie in de buurt
 • Oordeel functioneren politie algemeen
 • Oordeel functioneren gemeente (participatie, gemeentelijke handhavers)
 • Controle door de politie
 • Preventie (gedrag, woning, digitale gegevens en buurt)
 • Respectloos gedrag, discriminatie en weerbaarheid
 • Achtergrondkenmerken