Buurtpeiling

De buurtpeiling veiligheid 2019 bevat vragen over verschillende onderwerpen, zoals uw woonbuurt, leefbaarheid en veiligheid. Met uw antwoorden weet de gemeente beter wat er in uw buurt speelt en nodig is.

De ingevulde vragenlijsten worden verwerkt via de gemeente. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Uw antwoorden worden niet gekoppeld aan uw naam en/of adres, enkel aan de buurtcode die vermeld staat op de voorkant van de vragenlijst.

Aan het eind van dit jaar kunt u de resultaten van het onderzoek vinden op: mvs.incijfers.nl