Kan een buitenlander getuige zijn bij een huwelijk, gesloten in Nederland?

Vraag

Kan een buitenlander getuige zijn bij een huwelijk, gesloten in Nederland?

Antwoord

Getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse of Engelse taal kunnen verstaan. Bij de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap moet een kopie van zijn/haar geldige legitimatiebewijs worden ingeleverd.

Zie ook deze producten