Is het mogelijk om op zon/feestdagen te trouwen?

Vraag

Is het mogelijk om op zon-/feestdagen te trouwen?

Antwoord

Op een vastgestelde zon- en/of feestdag, kan standaard niet getrouwd worden. Bruidsparen kunnen wel een verzoek indienen bij de gemeente. Het verzoek wordt voorgelegd aan de burgemeester en die geeft dan wel/niet toestemming voor de gevraagde datum. Dit heeft betrekking op alle zon- en/of feestdagen dus ook kerst, nieuwjaarsdag, Pasen, enzovoort.

Zie ook deze producten