Is het mogelijk om een getuige bij mijn huwelijk/partnerschap te wijzigen?

Vraag

Is het mogelijk een getuige bij mijn huwelijk/partnerschap te wijzigen?

Antwoord

U moet dit schriftelijk aangeven door het sturen van een e-mail of brief waarin duidelijk wordt aangegeven welke getuige er wegvalt.

  • Voeg een kopie legitimatiebewijs van de nieuwe getuige bij.
  • Voeg een kopie legitimatiebewijs van het bruidspaar toe (een van de twee, niet allebei!).
  • Onderteken de brief.
Zie ook deze producten