Ik ben in het buitenland getrouwd. Hoe kan ik ons huwelijk laten registreren?

Vraag

Ik ben in het buitenland getrouwd. Hoe kan ik ons huwelijk laten registreren?

Antwoord

U bent verplicht aangifte te doen van rechtsfeiten zoals geboorte van uw kind, huwelijk, partnerschap, echtscheiding of overlijden, die in het buitenland plaatsvonden. De aangifte moet gedaan worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Beoordeling van buitenlandse documenten is zeer specialistisch. U kunt hiervoor dan ook alleen terecht als u vooraf een afspraak heeft gemaakt.

Zie voor meer informatie het product 'inschrijving van een buitenlandse akte'.

Zie ook deze producten