Gezond oud worden

Gezond en gelukkig oud worden, dat is waaraan samen gewerkt wordt in het netwerk Gezond oud worden. Veel factoren zijn van invloed op de gezondheid van mensen. Beweging is hier één van.

Bewegen is niet het doel, maar een middel om gezond en gelukkig oud te kunnen worden. Zo draagt bewegen bij aan het onderhouden van sociale contacten, de zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. De 55+’ers staan centraal en hun behoeften zijn het vertrekpunt. Zij weten zelf het beste wat hen stimuleert of belemmert om meer te gaan bewegen.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk gaat met 55+’ers in gesprek om te horen wat hun wensen en behoeften zijn en onderneemt initiatieven om hieraan te voldoen. Het netwerk stimuleert een beweegvriendelijke omgeving en deelt verhalen van Vlaardingse 55+’ers in beweging. Het netwerk brengt ook het beweegaanbod onder de aandacht.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de projectleider ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ via (010) 313 2778, of kijk op gezondouderwordeninvlaardingen.nl.