De Heemtuinen - Frank van Borselenstraat

De ontwikkelcombinatie Timpaan en Heembouw bouwt 183 woningen aan de Frank van Borselenstraat. In 2021 hebben de partijen hierover met de gemeente een overeenkomst gesloten. De 183 woningen worden gebouwd op het terrein waar de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Ook staan daar nu nog twee sporthallen, die later dit jaar worden gesloopt.

Het plan bestaat uit deels appartementen en deels grondgebonden woningen. Centraal in de opzet is de humane wijkgedachte en een groene omgeving, zoals de Westwijk oorspronkelijk is bedacht bij de bouw in de jaren ’60 en ‘70. Meer dan de helft van het gebied wordt groen ingericht. Ook worden de woningen duurzaam gebouwd en worden energieneutraal. Warm water en verwarming worden opgewekt met efficiënte warmtepompen met een bodembron. Door nieuwe innovaties, slim watermanagement en groene buitenruimte worden hittestress en eventuele wateroverlast tegengegaan. Daarnaast worden de woningen voorzien van groene gevels. 

Achtergrond

Deze woningbouwontwikkeling volgt uit de Centrumvisie Westwijk, waarin het plan is opgenomen om rondom Plein West een nieuw centrumgebied voor de hele Westwijk te realiseren met bijpassende voorzieningen. Aan het Erasmusplein is inmiddels een nieuwe sporthal in gebruik genomen en aan de Claudius Civilislaan wordt dit jaar een nieuwe sporthal gebouwd. De locatie aan de Frank van Borselenstraat is daarmee beschikbaar gekomen als woningbouwlocatie. 

Planning en proces

Het bestemmingsplan 'Heemtuinen' is in september 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl, in het zoekveld kunt u zoeken op de term “Heemtuinen”. Na het doorlopen van de beroepstermijn kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023. De ontwikkelaar zal de omwonenden hierover informeren.

Meer informatie

Meer informatie staat op de projectwebsite www.heemtuinen.nl
 

01-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN

03-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN​​​​​

05-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN

07-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN

;