Aanleg rotonde Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg

De aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg start op 14 maart 2022. De nieuwe rotonde is naar verwachting op 31 juli 2022 klaar. Aannemer Heijmans Infra legt de rotonde aan in opdracht van de gemeente Vlaardingen. De nieuwe rotonde verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Rotonde Van Hogendorplaan - RotterdamsewegWaarom een rotonde? De herstructurering van Babberspolder-Oost met alle nieuwe aantrekkelijke woningen en een populair winkelcentrum is een echte verrijking gebleken voor Vlaardingen. De forse veranderingen in de wijk hebben wel voor extra verkeerdrukte geleid op ontsluitingswegen en dus ook op het kruispunt Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg. Het verkeer wikkelt op het kruispunt langzamer af dan voorheen en dit zorgt voor opstoppingen. Met het aanleggen van een rotonde zorgen we nu dat het verkeer sneller en veiliger kan doorstromen op een belangrijke ontsluitingsweg. Zo wordt de wijk ook beter bereikbaar.

Fietsers en voetgangers

Niet alleen de auto, maar ook fietsers kunnen straks gemakkelijker en veiliger doorfietsen, want op de rotonde hebben fietsers voorrang op gemotoriseerd verkeer. Daarnaast krijgen de fietspaden rijwielvriendelijke trottoirbanden. Als een fietser de bocht verkeerd inschat en uit balans raakt, helpt een schuine stoeprand om overeind te blijven. Ook de oversteekmogelijkheden voor voetgangers worden beter. Op meerdere plaatsen kan veilig en overzichtelijk overgestoken worden. 

Beplanting

Het midden en de zijvlakken van de rotonde krijgen kleurige beplanting. Voor het realiseren van de rotonde moeten helaas vier bomen gekapt worden. Het goede nieuws is dat er veertien bomen terugkomen op en in de omgeving van de rotonde.

In juli gereed

In de eerste week, van14 tot en met 18 maart 2022, start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwisselen van de huidige verkeerlichten voor tijdelijke verkeerslichten. De aanleg van de rotonde wordt in juli afgerond met het aanbrengen van de deklaag op het nieuwe asfalt. Dit gebeurt in het weekend, waarschijnlijk op zaterdag 30 en zondag 31 juli 2022. Dan is de rotonde dicht voor alle verkeer.

Afsluitingen en omleidingen

Gedurende de hele periode van half maart tot half juli sluit de aannemer de toegang tot de Sneeuwbalstraat volledig af. In de dagen voorafgaand aan 14 maart brengt de aannemer de rijbanen op de Van Hogendorplaan, ter hoogte van de werkzaamheden, alvast terug tot één rijbaan. Het winkelcentrum en de parkeerplaats blijven bereikbaar via de Seringenstraat, zowel voor de bezoekers als voor bevoorrading. Het verkeer op de Van Hogendorplaan wordt tijdens de aanleg van de rotonde geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Ook komen op tekstwagens adviezen voor omleidingsroutes, zodra het echt te druk wordt met verkeer. Tijdens alle fases wordt een omleiding aangegeven voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven kan via de Heijmans Bouwapp. Deze app is gratis te downloaden via de Google Play Store of de Apple Store. Wie de werkzaamheden wil volgen, een vraag heeft of iets wil melden kan in de app terecht bij ‘Vlaardingen, Rotonde Van Hogendorplaan’. Heijmans Infra heeft ook een spreekuur, iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur, waarvoor mensen zich kunnen aanmelden via whatsapp, telefoon of mail. Heijmans Infra is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer (078) 653 3000. De omgevingsmanager is bereikbaar via telefoonnummer 06 1563 4480.