New Haven: Maasboulevard/ Westhavenkade (locatie Pietersen)

Langs de Westhavenkade en op de Maasboulevard worden koop- en huurappartementen ontwikkeld. De toekomstige bewoners krijgen uitzicht op de rivier of de kades en wonen straks vlakbij metrostation Vlaardingen Centrum. De ontwikkeling zorgt voor een aantrekkelijk en robuust gebied, met ook uitdagingen zoals industriegeluid en periodiek hoogwater. Hiervoor worden compenserende maatregelen getroffen. De woningen worden ontwikkeld door BEMOG.

Bestemmingsplan ter inzage

Op 15 februari 2022 heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan voor de Maasboulevard/ Westhavenkade ter inzage gelegd. Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ontwikkeling Rivierzone

De ontwikkeling van de Maasboulevard/ Westhavenkade is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Rivierzone. Met de ontwikkeling van de Rivierzone wil Vlaardingen de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de  karakteristieke omgeving van de haringstad, de haven en de binnenstad. Wonen, werken en recreëren komen samen, met een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. In totaal worden  2450-3100 nieuwe woningen  gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke bouw en groen. 

Informatiebijeenkomst 9 maart 2022

Op 9 maart was er een informatiebijeenkomst en -markt over de ontwikkeling van de Rivierzone. Bekijk hier een deel terug over New Haven: Maasboulevard-Westhavenkade.

Vragen 

Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.