Koningin Wilhelminahaven ZZ 15 en 18

De Koningin Wilhelminahaven (hierna: KW-haven) met het aangrenzende Grote Visserijplein en de Oosthavenkade is een plek met een sterke haringhistorie en een duidelijke havensfeer. De kades en het maritieme erfgoed zijn het goud van deze haven.

Verboonpakhuis Haven -7     oosthavenkade met hoek Grote Visserijplein

Dit cultuurhistorisch rijke havengebied ontwikkelt zich naar een plek met een gemengd stedelijk buurt met woon-, werk- en recreatiefuncties. De verschillende oude panden uit het begin van de 20e eeuw zorgen voor een heel eigen sfeer. En niet onbelangrijk deze panden kunnen ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals een mix van woningen, maar ook voorzieningen als horeca, een brouwerij of ateliers van makers en kunstenaars. Met het verduurzamen en restaureren van de talrijke (rijks) monumenten als pakhuizen, drogerijen en voormalige kantoren is een eerste begin gemaakt. Het al gerestaureerde Hoogendijkpakhuis en het  zicht op het Verboonpakhuis uit 1915 tussen de opslagtanks  zijn daar sprekende voorbeelden van. Maar ook verborgen pareltjes als het Rederij pakhuis uit 1911, het pand op de hoek van de Oosthavenkade  en het pakhuis van de Visserijmaatschappij Vlaardingen uit 1900 zijn interessant. Wie goed kijkt ziet er steeds meer.